Anatomie a fyziologie koně, barvy, znaky výžehy

1)  Čemu říkáme na noze koně kaštánek?

Kaštánky jsou rohovité pozůstatky prstů, které měli pravěcí předkové koní.
Jsou na všech čtyřech nohách na vnitřní straně.

 

2) Co je to valach?

Valach je vykastrovaný hřebec. Valach nemá varlata.

 

3) Jak vypadá kůň, kterého označujeme jako "plavák?

undefined


Plavák má žlutou srst v různých odstínech,
kůži má tmavě pigmentovanou, žíně a spodní
části končetin jsou černé nebo tmavě
šedohnědé, často mají úhoří pruh, který se
táhne od hřívy přes záda až k ocasu.

 

 

4) Jak vypadá "ryzák"?

Ryzák má zrzavou až červenou barvu srsti, v různých odstínech. Hříva, ocas i spodní
části končetin jsou vždy zrzavé (buď tmavší nebo světlejší než je srst).

Ryzáci nemají nikdy černé spodky končetin ani žíně. Na nohách smí mít bílé odznaky

.undefined

 

5) Jak vypadá "albín"?

undefined


Albín je spíše výjimečné zbarvení.
Jedná se o koně bez pigmentace.
Jejich srst je bílá nebo nažloutlá,
mají bílou hřívu i ocas. Kůži mají
růžovou, úplně bez pigmentu.
Často mívají modré nebo červené oči.

 

 

6) Jakou barvu mají při narození vybělující bělouši?

U vybělujících běloušů se hříbata rodí tmavá až černá. Po vylínání z hříběcí
podsady se stávají tmavošedými a postupně od hlavy prorůstají bílými chlupy
(od očí a čela) po celém těle.

 

7) Co jsou u koně získané znaky?


Získané znaky jsou takové, kterými lidé koně
označují nebo, které se koni vytvoří v průběhu
života, nenarodí se s nimi. 

Mezi získané znaky patří: výžehy,
bílé skvrny (chlupy) po zraněních
či otlakách, čipy.

 

 

8) Co patří u koně mezi vrozené znaky?

Vrozené znaky jsou naopak ty, se kterými se kůň narodí. Jsou to odchylky od
běžného zbarvení, tedy různé odznaky na hlavě (lysinky, hvězdy, šňupky),
odznaky na předních i zadních končetinách, chlupové víry (zaznamenávají se
do průkazu koně), úhoří pruh, ...

 

9) Jaký je počet zubů u dospělého koně?

Hřebec - 40 zubů

Klisna/Kobyla - 36 zubů

 

10) Vidí kůň všude kolem sebe?

 

Kůň má oči umístěné na straně hlavy, každým
okem tedy vidí polovinu svého těla (monokulárně),
vpředu se vidění obou očí spojuje a kůň před
sebe vidí oběma očima (binokulárně). jediným
místem kam kůň nemůže vidět je za sebe (pokud
neotočí hlavu).

 

 

 

 

 

 

11) Vidí kůň za sebe?

Ne, kůň za sebe nemůže vidět. Koně vidí kolem sebe a před sebe.

 

12) Jaká je ostrost sluchu koně v porovnání s člověkem? (stejná/větší/menší)

Koně slyší několikanásobně lépe než lidé. Hlubší tóny koně neslyší sice tak dobře jako
lidé, ale vysoké tóny slyší mnohem lépe. 

 

13) K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

Uši koně jsou pohyblivé proto, že kůň jimi neustále zachytává různé okolní zvuky

ze všech stran (podle natočení ucha).

Kůň se podle zvuku dokáže velmi dobře orientovat (i ve tmě) a vynikající sluch mu

pomáhá kompenzovat to, že nemá možnost vidět za sebe.

 

14) Jak na koně působí nízké tóny?

Kůň hluboké tóny vnímá jen jako vibrace, na které reaguje. Nízké tóny jako takové však neslyší.

 

15) Kdy můžeme polokrevného koně zpravidla považovat za plně vyspělého a zatížit
jej náročnou prací?

Koně musí mít pevnou kostru a musí být psychicky dospělí. U některého koně
je to od věku 3 let, u některého až ve věku 5-ti až 6-ti let.

Obecně se s koňmi začíná od 2,5 až 3 let pracovat na lonži. Koně by se měly alespoň
půl roku připravovat na lonži k tomu, aby se na ně následně posadil jezdec. S jezdcem
pak trvá ještě minimálně rok než se kůň naučí vnímat všechny povely, naučí se nést
jezdce a zvykne si na novou rovnováhu, kterou s jezdcem na zádech musí mít, nasvalí
a naučí se práci jezdce přijímat v klidu a bez stresu. 

Pokud se celý proces urychluje, jsou pak následkem nevyrovnaní koně, kteří jsou
špatně jezditelní.

S plnou prací je možné s koněm začít až tak od 5-ti let.

 

16) Co se myslí slovním spojením "exteriér koně"?

Exteriér koně označujeme jako vnější vzhled zvířete. Určuje jej stavba těla, výška,
barva srsti, vrozené a získané odznaky, nasazení krku, ...

Podle plemen jsou na koně kladeny různé nároky na exteriér.

 

17) Jaké je zoologické zařazení koně?

Koně jsou býložravci, konzumují rostlinou stravu. Koně patří mezi stádová zvířata.

 

18) Z jakých tří částí se skládá nejspodnější část končetin koně?

undefined

 

Spodní část nohy koně se skládá z:

kopyto

korunka

patka

spěnka

spěnkový kloub

 

 

 

19) Kde se u koně nachází bílá čára?

 

Bílá čára se nachází na spodní straně kopyta.
Táhne se po vnějším okraji kopyta a jedná se
o nejcitlivější místo koně v kopytní části.

 

 

 

 

 

 

 

20) Jaká je normální tělesná teplota koně?

37 - 38,5 °C

 

21) Kolik krčních obratlů má kůň?

Koně mají 7 krčních obratlů.

 

22) Kůň má vrozený stádový pud. Co to znamená?

Kůň je stádové zvíře, cítí se dobře ve společnosti jiných koní. Stádový pud
znamená, že kůň se přizpůsobuje stádu, pokud se tedy stádo rozeběhne,
kůň se připojí k ostatním a poběží s nimi.

 

23) Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

500 - 650 kg