Bezpečnost při ošetřování koně, bezpečnost jezdce a základní první pomoc

1) Jaká obuv je vhodná při ošetřování koně (je vhodné mít při ošetřování koně otevřenou obuv)?

2) Proč musíme koně před vstupem do boxu oslovit?

 

3) Jaká má být poskytnuta pomoc jezdci, který se po pádu z koně uhodil do hlavy a zvrací?

Jakmile si jezdec po pádu z koně stěžuje na bolesti hlavy a případně zvrací, má s největší pravděpodobností otřes mozku.

Jezdec musí být převezen do nemocnice k odbornému ošetření.

První pomoc:

 - vždy volat RZP (sanitku)

 - klidová nebo stabilizovaná poloha

 - sledovat základní životní funkce, event. při selhání zajistit oživování (KPR)

 

4) Jak by měl jezdec stát při čištění kopyt?

 

Jezdec se postaví vedle plece koně, ruku položí na jeho plec a pomalu s ní sjíždí po
končetině směrem dolů, dlaň postupně přesuneme na vnitřní stranu nohy, pevně končetinu
uchopí. Tlak vykonáváme směrem dozadu a nahoru, což koně nutí nohu zvednout.

Důležité je, aby jezdec stál po celou dobu vedle koně, nebyl nijak zkroucen pod koněm
a neměl pod zdvihnutou nohou své vlastní nohy.

 

 

 

5) Jaké očkování by měl mít určitě ten, kdo se pohybuje u koní?

Každý, kdo se pohybuje u koní musí být očkován pravidelně proti TETANU.

 

6) Jak ošetřujeme drobné poranění?

 

7) Jezdec si po pádu vyrazil dech. Jak mu pomůžeme?

 

8) Kdo může chodit do stáje?

 

9) Jak ustrojený má být kůň, kterého potřebujeme někam převést (ze stáje do stáje)?

undefinedPřeprava koně je vždy náročná a nebezpečná. Doporučuje se koni
při přepravě chránit přinejmenším končetiny a ocas.

Končetiny se chrání přepravními kamašemi, které chrání nohu koně
od kloubu karpálního na předních končetinách a hlezenního na zadních
končetinách až po patky.

Kůň by měl dále vždy cestovat v lehké dece, aby nedošlo k ofouknutí zad,
a měl by mít chránič ocasu či chrániče temena hlavy.


 10) Jak držíme vodítko při vedení koně?


Pravu rukou držíme vodítko ve vzdálenosti přibližně 10 cm 
od ohlávky a druhou rukou přidržujeme volný konec vodítka.
Jezdec vodí koně vždy po jeho levé straně tak, aby byl podél
koňských pklecí. Kůň nesmí vodiče ani předbíhat, ani se za
ním ploužit. Při vodění koně by měl mít jezdec na rukou rukavice,
aby neměl spálené a odřené ruce, pokud kůň začne zlobit.

Na závodech musí být koně při vodění vždy naužděni!

 

 

 

11/12) Z jaké strany koně jde jezdec, pokud koně vede?

Jezdec chodí vždy po levé straně koně podél jeho plecí (viz obr. otázka 10).

 

13) Jaké telefonní číslo má záchranná lékařská služba?

Telefonní číslo na záchrannou lékařskou službu je 155, příp. 112 (všeobecná pomoc).

 

14) Proč musí být v klubovně či stáji humánní (lidská) a veterinární lékárnička?

Protože musí být vždy po ruce a k dostupnosti kohokoli pro případ, že by se něco stalo,
aby mohla být poskytnutá rychlá první pomoc.