Chov koní

1) Jak dlouho je klisna březí?

Průměrná délka březosti u klisny je 333 dní (+/- 30 dní). Délka gravidity je závislá na vlivu dědičné
dispozice, podmínkách chovu, výživě, případně i na pohlaví hříběte. 

 

2) Kdy se hříbata odstavují od matky?

Odstav hříbat se zpravidla provádí mezi 4. a 8. měsícem. Je to však různé a hříbě od hříběte jiné.
Hříbě je už ve čtyřech měsících způsobilé k výživě pouze rostlinnou výživou. Po stránce
své výživy je hříbě na klisně již v podstatě nezávislé.
Pozdější odstav v 7. nebo 8. měsíci
prodlužuje kontakt hříběte s kobylou, což má kladný vliv na vývoj jeho charakteru a je tím podporována 
důvěra k člověku.

 

3) Jak dlouho po porodu většinou klisna vstává?
Klisna po porodu vstává téměř hned, přibližně do 30 min, aby mohlo hříbě sát mléko.

 

4) Je vhodné pomáhat hříběti při prvních pokusech o stoupnutí si?

Zdravé hříbě se během první půlhodiny po narození pokouší vstát a hledá vemeno své matky.
Většina hříbat je na nohách do 2 hodin po narození, ale není výjimkou hříbě, které
už za 30 minut chodí kolem klisny a hledá vemínko.

Probíhá-li porod normálně, není dobré dál jakkoliv  do průběhu zasahovat nebo
dokonce hříbě zvedat! a nutit hojít k vemínku.

Při prvních pokusech o postavení se, je dobré,  aby se hříbě sledovalo. Případně mu můžeme
zabránit, aby se při narážení do boxu neporanilo.  

 

5) Proč klisna po porodu hříbě olíže?
Hříbě je po narození úplně mokré. Matka je olizuje, až je skoro suché.
Správné vytvoření jejich vzájemného vztahu závisí na tomto okamžiku, takže,
není-li to nutné, snažte se mezi ně příliš nevstupovat
.

Klisna olizováním nozder hříběte nejen zabezpečuje jeho první nadechnutí, ale navazuje
tak s ním i první kontakty v okolí tlamy. V další fázi se klisna soustřeďuje olizováním
hrudníku a srdeční krajiny k posílení oběhového systému a dalším postupným
vysoušením a masáží těla se snaží stabilizovat termoregulaci hříběte. 

Klisny hříbě olizují proto, aby jej osušily, zbavily zbytků placenty, prokrvily a zahřály
jej, současně mu tím masírují břicho a tím spouštějí funkci střev.

 

6) Co je inseminace?

Inseminace je umělý způsob připouštění, resp. oplodnění klisen. Umělou inseminací se předchází
hned několika problémům, které s připouštěním souvisí. (např. poranění klisny nebo hřebce, přenos
venerických chorob, transport klisny ke hřebci na velké vzdálenost, nadměrné využívání hřebce).

Při umělé inseminaci je od hřebce odebráno sperma, které je následně laboratorně posouzeno
(posouzení motility, koncentrace a patologických změn spermií) a dále zpracováno (dodání ředidla,
které obsahuje protektivní látky a antibiotika, zachlazení na 4ºC).
Vlastní inseminace klisny - do klisniny pochvy je zavedena inseminační pipety přes krček
děložní až do dělohy, kam se aplikuje inseminační dávka.

 

7) Kdy hříbě začíná žrát trávu?

S přikrmováním se u hříběte začíná ve 3. - 4. týdnu (od druhého měsíce). V této době hříbě začíná
přijímat společně s matkou koncentrované krmivo a je schopné pastvy. Hříběti je nutné dodávat i
dostatečné množství minerálů a vitamínů.

 

8) V jakých barvách se chová plemeno Kladrubský kůň?

Kladrubští koně jsou chováni ve dvou barvách - černé a bílé.

Roku 1579 byl přímo samotným císařem Rudolfem II. založen v Kladrubech nad Labem dvorský hřebčín,
z něhož měli vycházet koně určení pro potřebu císařského dvorního ceremoniálu. Základ chovu tvořili
španělští koně, k nimž byli importováni koně z Itálie, kteří dodávali starokladrubskému koni větší rámec
a mohutnost potřebnou pro typ karosiéra, koně určeného pro těžké ceremoniální zápřeže.

Skutečný rozkvět zažívá hřebčín za vlády císaře Karla VI. (1712-1748). Písemné prameny z té doby uvádějí
Kladruby jako nejsilnější dvorní hřebčín, ve kterém je chováno 300 klisen a 30 plemeníků. Po rozkvětu však
přichází i pád, na počátku sedmileté války, 17. června 1757 lehl hřebčín popelem, když padl za oběť
oslavám vítězství nad Pruskem v bitvě u Kolína. Za své vzaly nejen budovy, ale i veškerá a velmi
cenná chovatelská dokumentace. Svého obnovení se hřebčín dočkal v roce 1770. Stalo
se tak na
popud tehdejšího následníka trůnu Josefa II. Původně byli v hřebčíně chovány koně různých barev, později
se chov ustálil na dvou barvách, bělouších a vranících
.
 

9) Co je to mula?


Mula (resp. mul - spisovně) je potomkem osla a koně
Rozdíl mezi mezkem a mulou je v pohlaví rodičů.
Mula je tedy potommkem křížení oslího hřebce a koňské klisny. 
Všichni takoví potomci jsou zcela neplodní.


 


10/11) Co je to mezek?Mezek
je taktéž potomkem osla a koně. Rozdíl mezi mezkem a mulou
je v pohlaví rodičů. Mezek je tedy potomkem křížení koňského hřebce
a oslice. Všichni takoví potomci jsou zcela neplodní.

 

 

 

12) Jak se nazývá divoký kůň, jehož světovou plemennou knihu vede ZOO Praha?

Kůň Převalského

Kůň Převalského je pravděpodobně přímým potomkem prakoně
Equus caballus.

Pražská ZOO má s chovem dobré výsledky a vede celosvětovou
plemennou knihu tohoto druhu koně.
Do roku 1988 se jen zde narodilo 150 hříbat a bylo tak možné
vypustit několik jedinců zachráněného druhu zpět na pastviny
v původní domovině.