DREZURNÍ PRAVIDLA

1) Jaké jsou rozměry drezurního obdelníku?
20 x 40 m pro soutěže obtížnosti Z a některé soutěže obtížnosti L.

20 x 60 m pro soutěže obtížnosti L - TT.

 

2) Může jezdec jet úlohu zpaměti, když se ostatním čte?
Ne, jezdec si musí zajistit čtenáře. pro všechny jezdce v dané soutěži musí
být dodrženy stejné podmínky.

 

3) Jaký průměr má velků kruh?
Průměr velkého kruhu je 20 m.

 

4) Od kterého stupně soutěží je jezdcům povolen frak?
Frak je povolen od stupně S a výše.

 

5) Jaká je penalizace při pádu jezdce nebo koně v drezurním obdélníku?

Při pádu jezdce nebo koně je jezdecká dvojice ze soutěže vyloučena.

 

6) Jaká je stupnice známek pro hodnocení drezurní úlohy?

Drezúrní úlohy se hodnotí známkami 0 - 10.
Známka 0 je za neprovedený cvik, známka 10 je naopak za maximálně  správně 
provedený cvik a je nejvyšší možnou získanou známkou.

 

7) Jaká je penalizace za 1., 2. a 3. omyl při drezurní úloze?

Omyly se v drezúrních úlohách hodnotí známkou 0 - neprovedený cvik, a současně
trestnými body dle stupnice:

1. omyl  ............... 2 trestné body

2. omyl  ............... 4 trestné body

3. omyl  ............... vyloučení

 

8) Z jakého materiálu mohou být ostruhy pro drezurní soutěže?

Ostruhy jsou povinné vyjma CDIP a CDI – Ch a musí být zhotoveny z kovu. Dřík ostruhy musí být buď
zahnutý, nebo rovný a směřovat ze středu ostruhy přímo vzad. Ramena ostruhy musí být hladká a tupá,
případně pogumovaná.
Jsou-li na ostruze kolečka, musí být hladká a tupá a musí se volně otáčet.
Kovové ostruhy ukončené "kuličkou" potaženou tvrdým plastem jsou povoleny (tzv. "Impuls" ostruha).  
"Dummy" ostruhy (atrapy) bez dříku jsou dovoleny.
Ostruhy známé pod názvem „ostruhy s kolečkem typu sedmikráska“ jsou povoleny ve všech
drezurních soutěžích s podmínkou, že kolečko se musí volně otáčet a musí být tupé a hladké.

Pevné (fixované) kolečko, které se

neotáčí

,

nebo kolečko

s ostrými hroty

n

ení povoleno

 

 

9) Jaká je penalizace, když jezdec vjede do obdélníku bez znamení povolení startu zvoncem?

 

10) Jak drží jezdec otěže při pozdravu v drezurní úloze?
V levé ruce a pravou rukou zdraví.

 

11) Smí jezdec během drezurní soutěže používat hlasových pomůcek?
Nesmí, hlasové pomůcky jsou v drezúrních úlohách zakázány.
Jezdec může být za použití hlasových pomůcek vyloučen.

 

12) Co je to volná sestava (kür)?

 

13) Co jsou to drezurní pravidla a kde je najdeme?
Drezurní pravidla je soubor pravidel, která přesně popisují drezurní soutěže a
jezdci i pořadatelé závodů se jimi musí řídit.
Drezurní pravidla pro Českou republiku vydává ČJF  a najdeme je tedy na
jejich webových stránkách, mezinárodní pravidla pak vydává FEI.