Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci

1) Čím se řídí jezdec na veřejné komunikaci?

Kůň s jezdcem na veřejné komunikaci podléhají pravidlům silničního provozu.

Jezdci musí jet po veřejné komunikaci vpravo, v zástupu, osvětlení s reflexními doplňky. 

Při změně směru jízdy musí první a poslední jezdec v equipě ukazovat směr jízdy nataženou rukou do strany, na kterou zatáčí.

Koně musí být na pomůckách, jezdci nesmějí být pod vlivem omamných látek ani alkoholu.

 

2) Na jaké straně silnice se pohybují jezdci při jízdě na veřejné komunikaci?

Jezdci na koních se pohybují vždy po směru jízdy, tedy vpravo, a vždy jsou za sebou. Jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Při změně směru jízdy musí první a poslední jezdec v equipě ukazovat směr jízdy nataženou rukou do strany, na kterou zatáčí.

 

3) Jak je hodnocen jezdec na koni na veřejné komunikaci (z hlediska pravidel silničního provozu)?

Platnými pravidly silničního porvozu, protože se stávají účastníky provozu na pozemních komunikacích.

 

4) Jsou jezdci povinni nosit při pohybu na veřejné komunikaci za tmy noční reflexní pásky? Pokud ano, jaké jsou jejich barvy?

 Jezdcui jsou povini být vybaveni reflexními žlutými páskami nejlépe s bílými a červenými diodami.

 

5) Jaké znamení dává při odbočování na silnici jezdec na koni?

Při změně směru jízdy musí první a poslední jezdec v equipě ukazovat směr jízdy nataženou rukou do strany, na kterou zatáčí.