SKOKOVÁ PRAVIDLA

1) Co musí udělat jezdec, který je v důsledku pádu na kolbišti vyloučen?

Jezdec musí po VYLOUČENÍ opustit urychleně bez průtahů kolbiště. Není mu povoleno 
skočit si opravný skok. Pro start v další soutěži je dle platných pravidel ČJF jezdci doporučeno
ošetření lékařem, který pořadatel po dobu závodů zajistil. Za neuposlechnutí opuštění kolbiště
po pádu může jezdec navíc dostat trestnou žlutou či červenou kartu.

 

2) Smí jezdec v sedle přijmout podávaný bič, který mu upadl?
Nesmí. Podání biče a jeho přijmutí jezdcem je považováno za nedovolenou
pomoc
jezdci a jezdec je vyloučen.
 

3) Smí jezdec v sedle přijmou podávanou přilbu, která mu spadla?
Smí, přestože je jakýkoliv fyzický zásah považován za nedovolenou pomoc a jezdecká dvojice
je za ni vyloučena, nevztahuje se toto na podání JEZDECKÉ PŘILBY A BRÝLÍ
(tzv. bezpečnostních prvků).
 

4) Jaká je penalizace za shození překážky nebo došlap do vodního příkopu?
Za shození překážky při skoku, dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny ve vodním příkopu nebo otisk
na vodní pásce na straně doskoku, je jezdecká dvojice penalizována 4-mi trestnými body.

 

5) Smí jezdec po vyloučení za neposlušnost absolvovat zkušební skok?

Soutěžící má právo jednou skočit kteroukoliv jednoduchou překážku daného parkuru jako zkušební skok,
 jestliže byl vyloučen za neposlušnost. Toto neplatí v případě vyloučení z důvodu PÁDU!
 

6) Co se stane, odstartuje-li jezdec bez znamení ke startu zvoncem?

Zvonec se mimo jiné používá ke startu a spuštění odpočítávání 45 sekund na časovém ukazateli.
Odstartování před znamením ke startu a překonání první překážky parkuru vede k VYLOUČENÍ
jezdecké dvojice.

 

7) Jak jezdec opraví to, když kůň odepře poslušnost a neskočí druhý skok dvojskoku?

V případě neskočení, vybočení či poboření druhé překážky kombinace (dvojskoku),
musí jezdec opravit celou kombinaci, tzn. musí najet překážku od začátku a skočit A i B překážku.

 

8) Jaká je penalizace, když je dvojici na parkuru po poboření překážky zastaven čas,
kůň se splaší a jezdec spadne?

Neposlušnosti v době zastavení času nejsou penalizovány.
!!! Body vedoucí k vyloučení jezdecké dvojice jsou však platné i při zastavení času
(přerušení parkuru)!!! Pád na parkuru je DŮVOD K VYLOUČENÍ JEZDECKÉ DVOJICE
i při přerušení parkuru zastavením časomíry.

 

9) Na které straně parkurové překážky je umístěn bílý praporek, na které červený praporek?
Červený praporek je vždy na pravé straně a bílý praporek na levé straně. Umístění praporků
slouží k tomu, aby jezdec překážky najížděl ze správné strany.
V případě skoku překážky ze špatné strany je jezdecká dvojice vyloučena.

  

 

10) Jaká je penalizace za pád jezdce nebo koně na parkuru?

Při pádu jezdce nebo koně je jezdecká dvojice VYLOUČENA!

 

11) Jaké překážky musí být na opracovišti?
Na opracovišti musí být od pořadatele umístěny dvě překážky:
      1) jedna svislá překážka (kolmák, křížek)
      2) jedna šířková překážka (oxer)
Překážky musí být i na opracovišti označeny praporky a musí je tam umístit
pořadatel závodů.

 

12) Jak vysoké překážky smí jezdec skákat na opracovišti?

Překážky na opracovišti nesmí být vyšší a širší o více jak 10 cm než je maximální výška a
šířka překážek v právě probíhající soutěži
.
Jestliže jsou překážky v probíhající soutěži vyšší než 140 cm, překážky na opracovišti nesmí
být vyšší než 160 cm a širší než 180 cm. 

Překážky na opracovišti musí být umístěny pořadatelem závodů a označeny červeným a
bílým praporkem.

 

13) Co je to oxer?

Oxer je druh parkurové ŠÍŘKOVÉ překážky.
Skládá se z několika břeven nad sebou, v určité
vzdálenosti (ta odpovídá výšce překážky).
Za nimi je na samostatných stojanech jedno
další břevno.
Zadní břevno musí být ve stejné výšce jako
nejvyšší přední.
 

 

14) Co jsou to skoková pravidla a kde je najdeme?


Skoková pravidla jsou souborem pravidel, podle kterých se
řídí všechny skokové soutěže pořádané ČJF a FEI.

Skoková pravidla pro ČR jsou uložena na stránkách ČJF
v sekci PRAVIDLA
.
Skoková pravidla pro Českou Republiku vydává ČJF v souladu
s platnými pravidly FEI
.