Základní znalost všeobecných pravidel jezdeckého sportu
 

1) Jaké jsou disciplíny jezdeckého sportu?

Do disciplín jezdeckého sportu patří:

- parkur (skoky)
- drezura

- všestrannost (military)

- spřežení (vozatajství)

- voltiž

- vytrvalost (endurance)

- reining

- western

- dostihy

 

2) Může se jezdec účastnit dekorování bez koně?

Ano, jezdec se může účastnit dekorování bez koně, domluví-li se s hlavním rozhodčím
a je to odsouhlaseno sborem rozhodčích.

V případě, že se jezdec s rozhodčím nedomluví a na dekorování dorazí bez koně, může mu
být udělena pokuta 500 Kč.
 

3) Jaké jsou potřebné doklady jezdce pro start?

Každý startující jezdec na národních závodech musí mít jezdeckou licenci, která bude
obsahovat platnou známku pro daný rok. 
Licence jezdce musí být vydána ČJF.

 

4/5) Jaké jsou potřebné doklady koně pro start na závodech?

 

6) Jak staří koně se mohou zúčastnit národních jezdeckých závodů?

Na národních závodech mohou startovat koně 4letí a starší, tj. koně, kteří v daném kalendářním
roce dosáhli nebo dosáhnou minimálně předepsaného věku.

7) Co musí na závodech kůň stále nosit?

Koně na závodech musí být již vpři vykládání z přívěsu naužděni. Stále tedy musí nosit uzdečku.

 

10) Mohou mít ostruhy kolečka? Pokud ano, za jakých podmínek?


Ostruhy s kolečky jsou na závodech povoleny.

Kolečka musí být volně se otáčející bez ostrých  
hrotů. Ostruhy a jejich technické provedení určují 

pro každou jezdeckou disciplinu daná pravidla discipliny. 
 
 

 
 

11) V kolika soutěžích může kůň startovat v jednom dni?

Každý kůň může startovat pouze ve dvou soutěžích v jednom soutěžním dnu, pokud nestanoví
speciální pravidla discipliny jinak. 
Starty v soutěžích v několika jezdeckých disciplinách se nesčítají.

 

14) Co jsou to všeobecná pravidla a kde je najdeme?

Všeobecná pravidla jsou základním souborem pravidel, podle kterých se

řídí všechny jezdecké soutěže pořádané ČJF a FEI.

Všeobecná pravidla pro ČR jsou uložena na stránkách ČJF
v sekci PRAVIDLA
.
Všeobecná pravidla pro Českou Republiku vydává ČJF v souladu
s platnými pravidly FEI
.

 

 

 

 

15) Čím se musí řídit jezdecké soutěže?
Jezdecké soutěže všech disciplín se musí řídit platnými pravidly dané disciplíny pro daný rok,
všeobecnými pravidly, etickým kodexem a veterinárními pravidly. Tyto pravidla vydává vždy pro
daný rok ČJF a jsou v souladu s pravidly FEI.