Základní znalost o České jezdecké federaci a FEI

1) Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?

Jezdecký sport v České republice organizuje Česká jezdecká federace - ČJF.

 

2) Jaká je zkratka mezinárodní jezdecké federace?

FEI = Fédération Equestre Internationale (Mezinárodní jezdecká federace).

 

3) Čím se musí řídit všechny jezdecké soutěže?

Všechny jezdecké soutěže se musí řídit platnými pravidly dané disciplíny,
které pro daný rok vydala ČJF v souladu s pravidly FEI.
Současně se musí všichni jezdci řídit Etickým kodexem.

 

4) Kdy byla založena mezinárodní jezdecká federace FEI?

Mezinárodní jezdecká federace FEI byla založena 28. 5. 1921 v Lausanne ve Švýcarsku.

Prvními členy FEI byli: Belgie, Dánsko, USA, Francie, Itálie, Japonsko, Norsko
a Švédsko (celkem 8 zemí).

Prvním prezidentem byl zvolen Baron du Teil z Francie.

Již v roce 1924 pořádala FEI první Olympijské Hry v Paříži, kde náš drezúrní jezdec
pan Thiele obdržel v drezúře 5.místo.

 

5) Kdo je úřadujícím prezidentem ČJF?

Úřadujícím prezidentem ČJF je Ing. Jaroslav Pecháček.

 

6) Kde má sídlo ČJF?

Česká jezdecká federace ČJF má sídlo v Praze na Strahově.

 

7) Kde má sídlo FEI?

Mezinárodní jezdecká federace FEI má sídlo ve Švýcarsku v Lausanne.

 

8) Kdo je úřadujícím prezidentem FEI?

Úřadující prezidentkou FEI pro období 2006 - 2014 je princezna HRH Haya AL HUSSEIN.