Správný sed jezdce a jeho působení na koně. Vhodné použití pomůcek.

1) V jakém místě sedla by měl jezdec sedět?

Jezdec by měl sedět v nejhlubším místě sedla, s podsazenou pánví tak,
aby zatěžoval stejnoměrně obě sedací kosti. To jezdci umožňuje mít
v přímce patu, kyčel a rameno a současně i udidlo, otěže a svou ruku.

Správný sed jezdce je základem jezdeckého umění. Jezdec, který neumí
na koni správně sedět, nemá na koně správný vliv a nejen, že na koně správně
nepůsobí, ale naopak jej ruší.

 

 

2) V jaké přímce by měly být části jezdcova těla?

 

Jezdcovo tělo by mělo mít v přímce:

- patu,

- kyčel 

- ramena

 

viz. obrázek.

 

 

3) Jaká je přímka pro správné držení otěží?

Při správném držení otěží vzniká přímka mezi hubou koně, resp. udidlem, otěží a jezdcovou rukou.

 

 

4) Kterými třemi základními pomůckami jezdec působí na koně?

Mezi základní pomůcky, kterými jezdec působí na koně je sed, holeň, ruka.

Pobídky holeněmi působí na pohyb kupředu. Působení ruko zadržuje koně.
Působení holeněmi a rukou podporuje váha jezdce.
 

5) V kterém stupni drezury smí jezdec začít používat ostruhy při drezurních soutěžích?

 

6) Proč by měl začínající jezdec při práci na jízdárně přendávat bičík z ruky do ruky při změně směru?

7) Co je přilnutí?

8) K čemu slouží lehký sed?