Zlozvyky a chování koní

1) Co je tkalcování (hodinaření)?

Hodinaření nebo-li tkalcování se projevuje tak, že kůň má rozkročené přední
nohy a neustále přenáší svou váhu z jedné přední nohy na druhou kývavým
způsobem a současně u toho kývá hlavou ze strany na stranu. Koně  takto
nadměrně zatěžují své přední nohy a kopyta.

 

2) Co to znamená, když má kůň červenou stužku na ocase?

Červenou stužkou jsou označováni koně, kteří kopou. Z toho důvodu je
potřeba mít od takto označených koní větší odstup.

 

3) Co je u koně klkání?

Klkání je vpodstatě hlání vzduchu. Kůň se zakousne řezáky do žlabu
nebo dveří boxu a začne polykat vzduch. Klkání zhoršuje trávení a může
způsobit i plynovou koliku. Proti klkání se koním dávají klkací řemeny,
které mají upravenou spodní část tak, aby kůň nemohl s řemenem klkat.

 

4) Umí kůň vyjádřit náklonnost nebo nelibost a odpor?

Koně náklonnost vyjadřují např. tím, že řehtají, přijdou se pomazlit, dávají pusu, ...
Nelibost nebo odpor koně vyjadřují tím, že dávají uši dozadu, "šklebí se",
cvakají zubama, točí se k nám zadkem, švihají ocasem,...

 

5) Proč bychom měli podporovat přátelské vztahy mezi koňmi?

Koně jsou stádová zvířata, tedy společenská zvířata, proto vyžadují přítomnost
dalších koní. Jsou pak klidnější a vyrovnanější.

 

6) Dokáže kůň něco dělat svému jezdci "schválně"?

Koně nejsou od přírody zákeřná zvířata, ale samozřejmě umí být i škodolibí
a jezdci škodit. V lehčím případě je to sundavání dečky zuby před nasedláním,
zdvihání hlavy ke stropu při uždění, uhýbání před čištěním hlavy, ...
Pokud je s tím spojená lehká agresivita může to být kousání, kopnutí, stoupnutí
na nohu, hrábnutí po jezdci přední nohou. Při ježdění se toto projevuje zejména
tak, že se kůň snaží jezdce shodit, schválně se něčeho leká, i když se té věci
normálně nebojí, odmítání poslušnosti, ...

 

7) Jak koně většinou reagují na strach?

Když má kůň z něčeho strach, tak jeho přirozenou reakcí je úprk od toho, čeho
se bojí, uskakování, ...

 

8) Jak se chová kůň, když přijde k neznámému předmětu?

Kůň, který je vyrovnaný a vychovaný, tak většinou neudělá nic. Koně, kteří jsou
lekaví, začnou frkat, uskakovat od toh, nebo se k tomu ani nepřiblíží.

Jezdec v takovém případě musí koně přesvědčit, že mu nehrozí nebezpečí, musí
na něj v klidu mluvit a snažit se kolem předmětu normálně projít, nechat předmět koně
očuchat, nebo musí sesednout a koně kolem předmětu provést, pokud to nejde jinak.
Vždy by měl však toto provádět v klidu a měl by koni pomáhat strach z neznámého překonat.
Kůň se pak stává méně lekavým a méně věcí mu bude dělat problém.

 

9) Dá se tzv. pud potravový využít v tréninku (je vhodné koně při tréninku
odměnit pamlskem)?

Spíše než při ježdění se tohoto využívá při lonžování nebo při práci s koněm ve volnosti,
kdy jezdec na koně nemůže působit jinak než hlasem. Kůň velmi dobře vnímá, že za správně
provedenou věc dostane odměnu. Většinou pak nedělá cviky jen pro vlastní potěšení, ale právě
proto, že ví, že bude následovat odměna. I při běžném ježdění je vhodné koně za dobrou a správně
provedenou práci odměnit. Pamlsky by se však neměly dávat každou minutu ježdění, protože pak
jsou koně rozmazlení, během lekcí se sami zastavují, otáčí hlavu na jezdce a vyžadují odměnu.

Odměnou pro koně je i hlas či poplácání.

 

10) Stává se často, že kůň s potravou spolkne i cizí předmět (kámen, hřebík)?

Ne, toto se opravdu nestává částo. Koně mají velmi citlivé pysky a velmi dobře vědí, co si do huby dávají.

 

11) Je kůň zvíře samotářské nebo stádové?

Koně jsou stádová zvířata, vyžadují blízkost dalších koní. Samota koním nedělá dobře.

 

12) Je při výcviku koně důležitý hlas jezdce?

Během výcviku je hlas jezdce velmi důležitý. Kůň velmi dobře vnímá pochvaly jezdce,
hlasové povely či zvýšení hlasu, pokud kůň zlobí. Důležité je si uvědomit, že je to myšleno
při výcviku, to znamená, že se toto využívá hojně při přípravě mladých koní, remont, kteří
ještě neumějí chápat pobídky jezdce a teprve se je učí. Chválení hlasem je velmi důležité
i při běžném ježdění, hlasové povely by se však již při běžném ježdění používat neměly.

 

13) Jak se chovají koně, kteří mají nedostatek pohybu?

Koně jsou při nedostatku pohybu plní energie, zlobí, vyhazují nebo s jezdcem utíkají. Takoví
koně jsou jezdci nebezpeční. Je potřeba si s koupí koně uvědomit, že kůň potřebuje pohyb
denně, ať už to znamená být ve výběhu nebo pod sedlem. Všichni koně se stejně nechovají,
některým koním vyhovuje chodit pod sedlo 2-3x týdně, někteří koně musí naopak chodit pod
sedlo denně. Je potřeba vhodně upravit žrádlo koně dle jeho pravidelného režimu, aby pak
nenastávaly problémy. Koně, kteří jsou celý týden ve výběhu, nemusejí dostávat tolik jadrného
krmiva jako koně, kteří denně trénují.

 

14) Jak se kůň zpravidla brání (i z hlediska evoluce a historického vývoje)?

Hlavní zbraní koně je rychlý běh, tzn. že před nebezpečím koně utíkají. Jsou-li však zahnaní
do kouta, nebo se něčemu brání a nemají možnost útěku, pak se brání kopáním, hrabáním předními
kopyty, případně kousáním.

 

15) Co znamená, že má kůň uši dozadu podél hlavy?

To znamená, že nás kůň varuje, je hodně naštvaný, něco se mu nelíbí a bude útočit. Je velmi
dobré u koně tyto věci hlídat, dá se tak předejít spoustě zranění. Jakmile dá kůň takto uši
dozadu tak následuje kopnutí nebo kousnutí.