Chody koně, nohosled

1) Jaké jsou základní chody koně?

Krok, klus a cval

 

2) Jaký je nohosled koně v kroku, klusu a cvalu?

Krok - vnější zadní noha, vnější přední noha, vnitřní zadní noha a nakonec vnitřní přední noha.

Krok je čtyřdobý chod, při pravidelném kroku jsou slyšet 4 údery kopyt.

undefined

                                                          

Klus - vnější zadní noha + vnitřní přední noha, fáze vznosu, vnitřní zadní noha + vnější přední noha, fáze vznosu.

Klus je dvoudobý chod. Kůň se pohybuje vpřed vždy současně diagonálními páry končetin.

undefined

                                                            

Cval - vnější zadní noha, vnitřní zadní noha + vnější přední noha, vnitřní přední noha

Cval je třídobý chod skládající se z jednotlivých skoků.

undefined

                                                              

 

3) Co je křižování ve cvalu?

Křižování je nečistota chodu při cvalu. Křižování znamená, že kůň zadníma nohama cválá vpravo a předními
vlevo nebo opačně.

Kůň může přeskakovat zadníma nohama tam a zpět, což se také považuje za křižování.

 

4) Která noha začíná vždy při správném nacválání?

Při nacválání začíná vnější zadní noha. Cval je třídobý chod skládající se z jednotlivých skoků.

undefined

Pořadí nohou: Vnější zadní noha, vnitřní zadní noha společně s vnější přední nohou, vnitřní přední noha a
následuje fáze vznosu.

 

5) Jak kůň couvá (nohosled)?


Při couvání se kůň pohybuje vždy současně diagonálním párem
nohou vzad
. To znamená, že pokládá vnější zadní nohu současně
s vnitřní přední nohou a pak vnitřní zadní nohu společně s vnější přední
nohou.

 

 

6) Umí kůň plavat?

Ano, koně umí plavat.

Koně obvykle plavou v klusovém nohosledu,případně v mimochodu. Při plavání mají koně hřbet těsně pod vodní 
hladinou, hlavu mají zvednutou a nozdry jsou kromě nádechu uzavřené. Pánevními končetinami se silně odrážejí,
a to vyvolává výrazné ohýbání v bederní a křížové oblasti. P
lavání představuje zátěž o střední až vysoké intenzitě,
což odpovídá např.pomalému cvalu nebo klusu.

 

7) Může mít kůň nepravidelné chody?

Ano. Zejména v kroku bývá nepravidelným chodem tzv. mimochod, dále pak může být nákrok, ve cvalu
křižování, ...

 

8) Jak se projevuje mimochod v kroku?

Mimochod je vada kladu končetin koně v kroku. Kůň pokládá současně obě stejnostranné nohy - obě vnější nohy a pak obě
vnitřní nohy (kolébá se)
. Jsou slyšet jen dva údery kopyt a ne čtyři. Dříve byl mimochod vítaným chodem - mimochodníci.

 

9) Co je rozložený cval?

"Rozložený cval" patří mezi nečistoty chodů koně. Diagonální nohy, které  mají současně došlapovat, nedopadají na zem současně, ale zadní noha došlápně o trochu dříve než přední noha.Vzniká tak čtyřtakt a při každé cvalovém skoku jsou slyšet čtyři údery kopyt místo tří. Kůň rozkládá cval, je-li unaven, zvláště  při požadavku maximální rychlosti. Ztráta  kmihu bývá nejčastější příčinou rozkládání  cvalu, a to nejčastěji při větším zkracováním  cvalu, než jsou současné schopnosti koně.

 

10) Na kterou nohu koně na jízdárně v lehkém klusu vysedáme?

Jezdec se zvedá ("vysedá") ve chvíli, kdy jde vnější přední noha dopředu, říkáme tedy, že se vysedá na vnější
přední nohu.

 

11) Co je to nákrok?

Nákrok je nepravidelnost jedné nohy nebo diagonály. Tato nestejnost pohybu se jeví prostorově tak, že nedošlápne
jednou nohou tak daleko jako druhou. Příčiny mohou být různé. Buď se jedná o tělesnou vadu, nebo nervozitu.
Dost často lze hledat příčinu v nestejném přilnutí nebo vůbec v nesprávném působení jezdce.

 

12) Co je to kontracval?

Kontracval je cval na opačnou nohu - je to tedy chod,  kdy  jezdec, např. na kruhu  vlevo, úmyslně přistaví koně
vpravo a cválá s koněm na pravou ruku ( s vedoucí pravou přední končetinou).

Kontracval zvyšuje rovnováhu koně.

Při kontracvalu je kůň sestaven v kontrasestavení, tedy na stranu vedoucí nohy.

Kontrasestavení = sestavení ven

 

13) Co znamená, v souvislosti s pohybem koňských končetin, výraz "strouhání"?

Strouhání je nepravidelnost chodu koně. Noha při dopadu na zem zraňuje sousední nohu. Příčiny můžou být různé - únava, špatná stavba těla, nevhodná podkova, atd. Končetiny se musí chránit zvony nebo kamašemi, pomoci může i zkušený podkovář, který kopyto speciálně upraví a použije podkovu strouhavku.

 

14) Je při jízdě v terénu v lehkém klusu důležité střídat nohy? Jestliže ano, proč?

Ano