Ošetřování koní před a po ježdění

1) Jaké jsou základní pomůcky pro čištění koně?

Hřbílko (různé druhy), měkký kartáč, rýžový kartáč, prachovka, háček na kopyta,
houba, mazání na kopyta, stěrka.

undefined

 

2) Musí se koni vybírat sláma z ocasu? Pokud na jízdárně potkáme koně se
slámou v ocasu, co to vypovídá o jeho jezdci?

Jezdec by měl mít koně vždy čistého, vypovídá to o jeho pečlivosti, pořádnosti a zkušenosti.
Před každým ježděním musí jezdec koně vyčistit a vybrat mu slámu z ocasu. Pokud tak neu -
dělá, tak se koni samozřejmě nic nestane, ale jezdec tím o sobě říká, že je nepořádný a o
koně se neumí postarat.

 

3) Jaký další význam má čištění koní kromě zbavování ho nečistot?

 

4) Vadí koním průvan?

Ano. Koním nevadí chlad, ale vadí jim průvan, jsou velmi náchylní na ofouknutí. Proto je dobré vždy
po ježdění dát koni přes záda deku, aby neofoukl.

 

5) Je důležité stáj hodně větrat? Pokud ano, proč?

Ano.

 

6) Můžeme koně bezprostředně po těžké práci umýt?

Ne, kůň by měl nejprve vychladnout. po práci by se kůň měl nejdříve nejméně 10 min vychodit, vychlad -
nout a pak jej teprve omýt.

Pokud se myjí koně celí, měli by se mýt vlažnou vodou (hlavně záda), ne vodou studenou.

 

7) Čím ošetřujeme koni kopyta?

Kopyta se před i po ježdění vyberou kopytním háčkem a očistí kartáčem od nečistot. Po ježdění se
koním kopyta znovu vyčistí, případně omyjí vodou, a namažou se zevnitř i zvenku mazáním na kopyta.
Kopyta by se neměla mazat každý den, ale jen občas.

 

 8) Čistíme koně před nebo po ježdění?

Koně se čistí před i po ježdění.

 

9) Co se může stát, když jezdec před či po ježdění nevybere koni z kopyt?

Kůň může mít našlápnutý kamínek, který mu může způsobit otlak nebo i abces kopyta. To je velmi
nebezpečné.

U abcesu kopyta mohou koně i několik měsíců kulhat.

 

10) Je vhodné koně při čištění uvazovat a proč?

 

11) Jaký by měl být uzel, kterým koně přivazujeme (z hlediska bezpečnosti)?

 

12) Na co se používá kopytní háček?

Kopytní háček se používá na vybírání nečisot z kopyt.

Kopyta čistíme jak před ježděním, tak i po něm, abychom zamezili možnému vzniku abscesu či otlaku.