Otázky ZZVJ - všeobecná část

Tyto otázky jsou určeny pro ZZVJ (všeobecná licence - disciplína skoky, drezura, všestrannost a vytrvalost). Test u zkoušek se bude skládat dle pokynů ČJF z 35 otázek a budou v něm zastoupeny všechny okruhy.


Anatomie a fyziologie koně. Barvy, znaky, výžehy.

1) Čemu říkáme na noze koně "kaštánek"?

2) Co je to valach?

3) Jak vypadá kůň, kterého označujeme jako plaváka?

4) Jak vypadá ryzák?

5) Jak vypadá albín?

6) Jakou barvu mají při narození vybělující bělouši?

7) Co jsou u koně získané znaky?

8) Co patří u koně mezi vrozené znaky?

9) Jaký je počet zubů dospělého koně?

10) Vidí kůň všude kolem sebe?

11) Vidí kůň za sebe?

12) Jaká je ostrost sluchu koně v porovnání s člověkem (stejná, větší, menší)?

13) K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

14) Jak působí na koně nízké tóny?

15) Kdy můžeme polokrevného koně zpravidla považovat za plně vyspělého a zatížit jej náročnou prací?

16) Co se myslí slovním spojením "exteriér koně"?

17) Jaké je zoologické zařazení koně?

18) Z jakých tří částí se skládá nejspodnější část končetin koně?

19) Kde se nachází u koně bílá čára?

20) Jaká je normální tělesná teplota koně?

21) Kolik krčních obratlů má kůň?

22) Kůň má vrozený stádový pud. Co to znamená?

23) Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

 

Napájení, krmení, ošetřování a kování?

1) Kolik vody vypije kůň průměrně denně?

2) Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

3) Co je objemové krmivo?

4) Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

5) Co je pantoflice?

6) V jakých časových intervalech je nutné zajistit úpravu kopyt?

7) Co je zakování?

8) Jaký druh slámy je nejvhodnější pro podestýlku (druh obilí)?

9) Jaké známe pamlsky pro koně?

10) Je nutné, aby v zimě byl pro koně na psatvinách k dispozici dostatek vody, i když je dost sněhu?

11) Jak často by měl kůň dostávat krmení (pravidelnost, četnost)?

12) Proč je dobré mít pro koně v boxu krmnou sůl?

13) Jaké množství vody by měl mít kůň k dispozici celý den?

14) Jak můžeme koni upravit oves?

15) Dá se nějakým způsobem minimalizovat prašnost sena?

16) Měl by mít kůň při krmení klid?

17) Co je to místování?

18) Jak se nazývá hřebík používaný k upevnění podkovy?

19) Proč mají koně podkovy?

20) Jaké krmení kromě ovsa známe (náhražka ovsa)?

21) Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na psatvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?


Úrazy a nemoci koní

1) Co je to nášlap?

2) Co je to zášlap?

3) Jaké jsou základní projevy koliky?

4) Co musíme dělat při podezření na koliku?

5) Proč musíme u koní ( a u domácích zvířat, která žijí ve stáji) všechny rány desinfikovat?

6) Co jsou "nálevky"?

7) Co je to hnisavý zánět škáry kopytní (tzv. schvácení kopyt)?

8) Co bývá příčinou hniloby kopyt?

9) Když kůň začne kulhat, může jezdec pokračovat v ježdění?

10) Co je u koně "kohoutí krok"?

11) Co má udělat jezdec, když čerstvě okovaný kůň začne kulhat?

12) Co to znamená, když si kůň drbe o stěnu nebo ohradu kořen ocasu?

13) Může mít kůň vši?

14) Jaké jsou hlavní příznaky nemosného koně?

15) Co má jezdec udělat, pokud koni začíná vznikat otlak pod sedlem?

16) Může kůň zvracet?

17) Proti čemu musí být kůň bezpodmínečně vakcinován?

18) O jakou nemoc jde, když se řekne strnutí šíje?

19) Co je příčinou onemocnění, kterému se často říká černá zástava moči neboli sváteční nemoc?

 

Zlozvyky a chování

1) Co je to tkalcování (hodinaření)?

2) Co to znamená, když má kůň červenou stužku v ocase?

3) Co je u koně klkání?

4) Umí kůň vyjádřit náklonnost nebo nelibost a odpor?

5) Proč bychom měli podporovat přátelské vztahy mezi koňmi?

6) Dokáže kůň něco dělat svému jezdci "schválně"?

7) Jak koně většinoéu reagují na strach?

8) Jak se chová kůň, když přijde k neznámému předmětu?

9) Dá se tzv. pud potravový využít v tréninku (je vhodné koně při tréninku odměnit pamlskem)?

10) Stává se často, že kůň s potravou spolkne i cizí předmět (kámen, hřebík)?

11) Je kůň zvíře samotářské nebo stádové?

12) Je při výcviku koně důležitý hlas jezdce?

13) Jak se chovají koně, kteří mají nedostatek pohybu?

14) Jak se kůň zpravidla brání (i z hlediska evoluce a historického vývoje)?

15) Co znamená, když má kůň uši dozadu podél hlavy?

 

Chody koně, nohosled

1) Jaké jsou základní chody koně?

2) Jaký je nohosled koně v kroku, klusu a cvalu?

3) Co je křižování ve cvalu?

4) Která noha začíná vždy při správném nacválání? 

5) Jak kůň couvá (nohosled)?

6) Umí kůň plavat?

7) Může mít kůň nepravidelné chody?

8) Jak se projevuje mimochod v kroku?

9) Co je rozložený cval?

10) Na kterou nohu koně na jízdárně v lehkém klusu vysedáme?

11) Co je to nákrok?

12) Co je to kontracval?

13) Co znamená, v souvislosti s pohybem koňských končetin, výraz "strouhání"?

14) Je při jízdě v terénu v lehkém klusu střídat nohy? Jestliže ano, proč?

 

Základní zdravotní ošetření koně

1) Co patří k základům zdravotní péče o koně?

2) Co by měla obsahovat lékárnička majitele koně?

3) Jak má vypadat správně ošetřená srst koně?

4) Kde zpravidla hledáme příčinu kulhání koně?

5) Jak docílíme toho, aby kůň neprochladl?

6) Odčervujeme koně individuálně nebo je vhodnější odčervit všechny koně ve stáji najednou?

7) Co je to víchování koně?

8) Musí se koním pročesávat hříva a ocas?

9) Je správné, aby koně měli společné čištění?

10) Proč bychom měli koně na začátku i na konci výcvikové hodiny krokovat?

11) Jaká jsou rizika, pokud jezdec po výcvikové hodině nechá v boxe koně zadýchaného a zpoceného?

12) Co je to podlom ve spěnce a jakým způsobemk se ošetřuej?

 

Ošetřování koně před a po ježdění

1) Jaké jsou základní pomůcky pro čištění koně?

2) Musí se koni vybírat sláma z ocasu? Pokud na jízdárně potkáme koně se slámou v ocasu, co to vypovídá o jeho jezdci?

3) Jaký další význam má čištění koní (kromě zbavování nečistot)?

4) Vadí koním průvan?

5) Je důležité stáj vhodně větrat? Pokud ano, proč?

6) Můžeme koně bezprostředně po těžké práci (tréninku) umýt?

7) Čím ošetřujeme koni kopyta?

8) Čistíme koně před nebo po ježdění?

9) Co se může stát, když jezdec před či po ježdění nevybere koni z kopyt?

10) Je vhodné koně při ošetřování uvazovat a proč?

11) Jaký by měl být uzel, kterým koně přivazujeme (z hlediska bezpečnosti)?

12) Na co se používá kopytní háček?

 

Bezpečnost při ošetřování koně, bezpečnost jezdce a základní první pomoc

1) Jaká obuv je vhodná při ošetřování koně (je vhodné mít při ošetřování koně otevřenou obuv)?

2) Proč musíme koně před vstupem do boxu oslovit?

3) Jaká má být poskytnuta pomoc jezdci, který se po pádu z koně uhodil do hlavy a zvrací?

4) Jak by měl jezdec stát při čištění kopyt?

5) Jaké očkování by měl mít určitě ten, kdo se pohybuje u koní?

6) Jak ošetřujeme drobné poranění?

7) Jezdec si po pádu vyrazil dech. Jak mu pomůžeme?

8) Kdo může chodit do stáje?

9) Jak ustrojený má být kůň, kterého potřebujeme někam převést (ze stáje do stáje)?

10) Jak držíme vodítko při vedení koně?

11/12) Z jaké strany koně jde jezdec, pokud koně vede?

13) Jaké telefonní číslo má záchranná lékařská služba?

14) Proč musí být v klubovně či ve stáji humánní (lidská) a veterinární lékarnička?

 

Bezpečnostní pravidla na jízdárně, na opracovišti, na závodech

1) Jezdí-li na jízdárně více jezdců, kdo má přednost na stěně?

2) Jak se míjejí jezdci na jízdárně nebo na opracovišti?

3) Kdo a kdy musí mít na hlavě přilbu?

4) Proč by měli jezdci na koni nosit rukavice?

5) Je vhodné, aby s koněm manipulovala osoba pod vlivem omamných a psychotropních látek?

6/7) Co by měl udělat jezdec při závodech na opracovišti, chce-li najíždět na překážku?

8) Kde při příjezdu na závody vykládáme koně?

9) Co musíme udělat před vyložením koní na závodech?

10) Jak by měl probíhat první výcvik začínajícího jezdce při příchodu do jezdeckého střediska?

11) Je vhodné, aby jezdec na koni kouřil, žvýkal nebo telefonoval?

12) Kdo dohlíží na bezpečnost přípravy jezdců a koní na opracovišti?

13) Pokud jede na vyjížďku výcvikově nevyrovnaná skupina, podle koho se řídí náročnost vyjížďky?

14) Jaká je bezpečná vzdálenost mezi koňmi, kteří jdou v zástupu?

 

Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci

1) Čím se řídí jezdec na veřejné komunikaci?

2) Na jaké straně silnice se pohybují jezdci při jízdě na veřejné komunikaci?

3) Jak je hodnocen jezdec na koni na veřejné komunikaci (z hlediska pravidel silničního provozu)?

4) Jsou jezdci povinni nosit při pohybu na veřejné komunikaci za tmy noční reflexní pásky? Pokud ano, jaké jsou jejich barvy?

5) Jaké znamení dává při odbočování na silnici jezdec na koni?

 

Ústroj a výstroj jezdců, výstroj koní pro účely tréninku i soutěží. Ochranné pomůcky koně a jezdce.

1) Jaká je funkce bezpečnostního zámku sedla?

2) Jaká je maximální povolená délka bičíku při parkurových soutěžích?

3) Jaká je maximální povolená délka bičíku při drezurních soutěžích na velkých koních a pony?

4) K čemu slouží na sedle poprsník?

5) Proč se koním dávají zvony?

6) Jak musí být ustrojen kůň, vodím-li ho na závodech "na ruce"?

7) Jak dlouhá by měla být lonž?

8) Ve které ruce držíme lonž při lonžování koně?

9) Jak se zapíná hannoverský nánosník?

10) K čemu slouží nánosník?

11) Jak široké by měly být třmeny?

12) Co jsou pantalony?

13) Jaké jsou součásti uzdečky?

14) Jaké jsou součásti sedel?

15) Z čeho se skládá martingal?

16) Můžeme nastoupit do soutěže s koněm, na němž je pokrývka (deka)?

17) Kde najdeme informace o korektní výstroji koně na závody?

18) Jak dlouhé by měly být lícnice ve vztahu k poloze udidla v koňské hubě?

19) Jaké jsou nejčastější typy nánosníků?

20) Kde mají být třmeny při manipulaci se sedlem před či po ježdění?

21) V jaké vzdálenosti by měl být podbřišník sedla od loketního kloubu koně (kolik pěstí)?

22) Kterým směrem vedou při upevňování kamaší na končetiny koně zápinky (kožené, plastové, suché zipy, ...)?

23) K čemu slouží podsedlová dečka?

24) Jaké jsou základní pomůcky k lonžování?

25) Na co se používá podocasník?

26) Proč sedlový materiál po ježdění čistíme, sušíme a mažeme?

 

Chov koní

1) Jak dlouho je klisna březí?

2) Kdy se hříbata odstavují od matky?

3) Jak dlouho po porodu většinou klisna vstává?

4) Je vhodné pomáhat hříběti při prvních pokusech o stoupnutí si?

5) Proč klisna po porodu hříbě olíže?

6) Co je inseminace?

7) Kdy hříbě začíná žrát trávu?

8) V jakých barvách se chová plemeno Kladrubský kůň?

9) Co je to mula?

10/11) Co je to mezek?

12) Jak se nazývá divoký kůň, jehož světovou plemennou knihu vede ZOO Praha?

 

Správný sed jezdce a jeho působení na koně. Vhodné použití pomůcek.

1) V jakém místě sedla by měl jezdec sedět?

2) V jaké přímce by měly být části jezdcova těla?

3) Jaká je přímka pro správné držení otěží?

4) Kterými třemi základními pomůckami jezdec působí na koně?

5) V kterém stupni drezury smí jezdec začít používat ostruhy při drezurních soutěžích?

6) Proč by měl začínající jezdec při práci na jízdárně přendávat bičík z ruky do ruky při změně směru?

7) Co je přilnutí?

8) K čemu slouží lehký sed?

 

Základní znalosti z jednotlivých disciplín jezdeckého sportu.

SKOKOVÁ PRAVIDLA

1) Co musí udělat jezdec, který je v důsledku pádu na kolbišti vyloučen?

2) Smí jezdec v sedle přijmout podávaný bič, který mu upadl?

3) Smí jezdec v sedle přijmou podávanou přilbu, která mu spadla?

4) Jaká je penalizace za shození překážky nebo došlap do vodního příkopu?

5) Smí jezdec po vyloučení za neposlušnost absolvovat zkušební skok?

6) Co se stane, odstartuje-li jezdec bez znamení ke startu zvoncem?

7) Jak jezdec opraví to, když kůň odepře poslušnost a neskočí druhý skok dvojskoku?

8) Jaká je penalizace, když je dvojici na parkuru po poboření překážky zastaven čas, kůň se splaší a jezdec spadne?

9) Na které straně parkurové překážky je umístěn bílý praporek, na které červený praporek?

10) Jaká je penalizace za pád jezdce nebo koně na parkuru?

11) Jaké překážky musí být na opracovišti?

12) Jak vysoké překážky smí jezdec skákat na opracovišti?

13) Co je to oxer?

14) Co jsou to skoková pravidla a kde je najdeme?

 

DREZURNÍ PRAVIDLA

1) Jaké jsou rozměry drezurního obdelníku?

2) Může jezdec jet úlohu zpaměti, když se ostatním čte?

3) Jaký průměr má velků kruh?

4) Od kterého stupně soutěží je jezdcům povolen frak?

5) Jaká je penalizace při pádu jezdce ńebo koně v drezurním obdélníku?

6) Jaká je stupnice známek pro hodnocení drezurní úlohy?

7) Jaká je penalizace za 1., 2. a 3. omyl při drezurní úloze?

8) Z jakého materiálu mohou být ostruhy pro drezurní soutěže?

9) Jaká je penalizace, když jezdec vjede do obdélníku bez znamení povolení startu zvoncem?

10) Jak drží jezdec otěže při pozdravu v drezurní úloze?

11) Smí jezdec během drezurní soutěže používat hlasových pomůcek?

12) Co je to volná sestava (kür)?

13) Co jsou to drezurní pravidla a kde je najdeme?

 

Základní znalost všeobecných pravidel jezdeckého sportu
1) Jaké jsou disciplíny jezdeckého sportu?

2) Může se jezdec účastnit dekorování bez koně?

3) Jaké jsou potřebné doklady jezdce pro start?

4/5) Jaké jsou potřebné doklady koně pro start?

6) Jak staří koně se mohou zúčastnit národních jezdeckých závodů?

7) Co musí na závodech kůň stále nosit?

8) Jakých soutěží (do jakého stupně obtížnosti) se mohou účastnit děti?

9) Může se na závodech používat pevný martingal?

10) Mohou mít ostruhy kolečka? Pokud ano, za jakých podmínek?

11) V kolika soutěžích může kůň startovat v jednom dni?

12) Jaká je povolená váha jezdce při soutěžích?

13) Jaká jsou pravidla pro předvádění koně na ruce?

14) Co jsou to všeobecná pravidla a kde je najdeme?

15) Čím se musí řídit jezdecké soutěže?

 

Základní znalost o České jezdecké federaci a FEI
1) Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?

2) Jaká je zkratka mezinárodní jezdecké federace?

3) Čím se musí řídit všechny jezdecké soutěže?

4) Kdy byla založena mezinárodní jezdecká federace FEI?

5) Kdo je úřadujícím prezidentem ČJF?

6) Kde má sídlo ČJF?

7) Kde má sídlo FEI?

8) Kdo je úřadujícím prezidentem FEI?

 

Historie jezdeckého sportu v ČR i v zahraničí
1) Ve kterém roce bylo Československo přijato do mezinárodní jezdecké federace?

2) Jak se jmenovala čs.dvojice, která v roce 1928 vyhrála na OH v Amsterodamu parkurové soutěže?

3) Kdy byl založen hřebčín v Kladrubech?

4) Kdy byla založena mezinárodní jezdecká federace FEI?

5) Které plemeno chované v České republice má status živé národní kulturní památky?

 

Etika ke koním a druhým jezdcům
1) Na co musíte dbát při ježdění na koni a při jeho výcviku z hlediska jeho zdraví?

2) Co je to "barování"?

3) Na co dbáme při nasazování uzdečky?

4) Můžeme se ke koni chovat jako k tělocvičnému nářadí?

5) Co se stane, když jezdec svého koně přisoutěžích zraní ostruhou?

6) Má přednost pohoda a zdraví koně nad všemi ostatními požadavky?

7) Může soutěžit kůň vykazující příznaky nemoci nebo kulhání?

8) Co nesmí být nikdy při výcviku tolerováno?

9) Je důležité, aby jezdec po sesednutí zkoně povolil podbřišník a nánosník, a jestliže ano, tak proč?